Tag: hair salon chidlom

ONSEN SODA

ONSEN SODA คืออะไร

Soda Spa หรือ Carbonated Water หรือ ทังซันเซน ในภาษาญี่ปุ่นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นมานานหลายศตวรรษเป็นน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่มีส่วนผสมของคาร์บอนไดออกไซด์... View more